Goed voorbereid op nieuwe privacywet

//Goed voorbereid op nieuwe privacywet

Goed voorbereid op nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei a.s. zal in heel Europa de nieuwe privacywetgeving worden gehandhaafd. De persoonsgegevens van ‘natuurlijke personen’ worden daardoor beter beschermd en zij krijgen vanaf die dag ook meer rechten. In het verkoopproces verwerken wij persoonsgegevens, onder andere om af te rekenen, een verkocht ticket te kunnen verzenden, of om de koper, indien gewenst, te kunnen informeren over toekomstige producties. Wij hechten belang aan het beschermen van deze persoonsgegevens en treffen passende technische en organisatorische maatregelen. In samenwerking met ons hoofdkantoor in Duitsland werken we er hard aan om op tijd compliant te zijn aan de wet.

Om goede invulling aan de nieuwe wet te geven is het goed de afspraken die we met je hebben gemaakt over de behandeling van persoonsgegevens te toetsen aan de wet en indien van toepassing (nieuwe) schriftelijke afspraken te maken. Als wij menen dat dit van toepassing is nemen wij contact met je op.

2018-03-15T13:46:23+01:00